Stavební firma LÍZAL plus s.r.o.

Naše firma se zabývá již 16 let stavebními pracemi v oblasti revitalizace domů, od samostatně stojících rodinných domů až po velké sídlištní komplexy.
Na českém trhu působíme již od roku 1999 a jsme českou firmou
Našim cílem je poskytovat komplexní služby na klíč tak, aby zákazník od okamžiku objednání prací byl minimálně zatěžován jakoukoliv administrativou. Maximálně možnou část veškerých úkonů vyřizuje v zastoupení naše firma na základě plné moci investora.

V současné době nabízíme tyto základní služby a stavební práce:

 • Stavební posouzení objektů
 • Zaměření stavby
 • Projektová dokumentace
 • Vyřízení stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí
 • Nabídka a posouzení při výběru a způsobu použití vhodných materiálů
 • Zateplení, snížení energetické náročnosti budovy
 • Celková rekonstrukce objektu
 • Výměna oken a dveří
 • Opravy a zateplení střešních plášťů budov
 • Čerpání dotací na projekty Zelená úsporám
 • Novostavby rodinných domů
 • Rekonstrukce bytových jader
 • Klempířská a zámečnická výroba
 • Lešení - stavby, doprava, pronájem
 • Zajištění financování, překlenovací úvěry

Kvalitu naší práce zajišťuje mimo jiné i systém řízení kvality a managementu jakosti ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005.
Při provádění stavebních činností používáme zásadně kvalitní a certifikované materiály od renomovaných výrobců v souladu s metodickými pokyny a technologickými postupy.